DQE ingenjör

Jobbansvar:
 

1. Implementering av projektinspektion och kvalitetsledning; (granskningsrapport)

2. Deltagande och genomförande av design- och utvecklingsförfaranden. (Specifikationer, provkrav)

3. Utveckling av tillförlitlighetstestplan och granskning av resultat; (testrapport)

4. Organisera relevanta avdelningar för att konvertera de nationella standarderna och branschnormerna till New Yorks företagsstandarder; (företagsstandard)

5. Provgodkännandefunktionen som skickats till kunden, utseendet är slutgiltigt bekräftat. (provleveransrapport)

6. Behandling av provrelaterade kundklagomål.

 

Jobbkrav:
 

1. Högskoleexamen eller högre, elektroniskt relaterad huvudnivå, engelska nivå 4 eller högre, kan förstå engelska;

2. Ha mer än 2 års relevant arbetserfarenhet, bekant med testmetoder för elektronisk produktsäkerhet, bekant med företagets interna driftsprocess och arbetskraven för olika funktionella enheter vid kvalitetskontrollavdelningen;

3. Bekant med design- och utvecklingsprocessen, bekant med DFMEA, APQP-verktyg;

4. ISO-interna revisorer föredras.

 


Inläggstid: Sep-24-2020